Linie mistrů


Pro tradiční školy Tai Ji je typická nepřerušovaná linie předávání znalostí z mistra na žáka. To zaručuje původní, nezkreslený obsah a také zachování čistoty stylu. Níže najdete linii naší školy, tedy cestu, jakou se k nám umění Chen Tai Ji Quan dostalo.

› Chen Bu
|    1. generace rodiny Chen, zakladatel vesnice Chenjiagou - rodiště Tai Ji Quan
|
Chen Wangting (1600 - 1680)
|    9. generace rodiny Chen, zakladatel Tai Ji Quan
|
› Chen Soule, Chen Guanyin, Chen Zhengru
|
› Chen Shanzi, Chen Jingjie, Chen Jingbai, Chen Jingxia
|
› Chen Binwang (1748 - ?)
|
Chen Changxing (1771 - 1853)
|    Autor dvou forem Starého stylu: Lao Jia Yi Li, Lao Jia Er Lu
|
› Chen Gengyun (79 let)
|
› Chen Yanxi (81 let)
|
Chen Fake (1887 - 1957)
|    Autor dvou forem Nového stylu: Xin Jia Yi Li, Xin Jia Er Lu
|
› Chen Zhaoxu (1911 - 1960)
|
Chen Xiaowang
|    Současná nejvyšší autorita stylu, autor přípravných forem: 19 a 38.
|
Chen Shi Hong
|    Jeden ze současných velmistrů Chen Tai Ji Quan,
|    zakladatel Rakousko-čínské asociace Wushu,
|    čestný předseda výzkumné společnosti Chen Taijiquan v Číně,
|    prezident Mezinárodní asociace stylu Chen Taijiquan v Tokyu.
|
› Pavel Hlavoň,David Pirochta
     Zakladatelé a vedoucí České asociace Chen Tai Ji Quan