Cvičení

Tai Ji Quan 太极拳

… je forma čínského cvičení (zdravotního, energetizačního a bojového umění), které vznikalo v dávných dobách z tehdejších odvětví externích i interních stylů Kung Fu, tradiční čínské medicíny a duchovních principů taoismu. Cvičení je bohatým přínosem pro zdraví, pro fyzický, mentální i duchovní rozvoj člověka.
Chen styl Taiji 陳氏 太極拳 , tak jak ho známe dnes, vznikal postupně, napříč několika staletími. Zakladatelem byl legendární mistr z přelomu dynastií Ming a Qing – Generál Chen Wang Ting – 陳王廷 (1580 – 1660). Téměř 400 let rodinný klan Chenů udržoval svůj efektivní styl pouze v rámci rodiny, případně dovoloval zapojení příbuzných a blízkých osob rodině. Dnes můžeme předávat toto krásné umění skrze mnohaleté učení našich Mistrů a učitelů, kteří k nám jezdili (nebo my k nim ;-)) od začátku 90.let Chen Xiao Wang 陈小旺, Chen Zhen Lei 陈正雷, Chen Shi Hong 陈时红, Chen Bing 陳炳, Chen Zi Qiang 陈自强 a další.
Snažíme se o rozvinutí člověka v jeho komplexnosti (tělo-dech-energie-srdce-mysl-duch). Hloubku a její vrstvy si může každý uvědomovat sám v sobě během cvičení. Nejlépe pokud pracujeme s úrovní, která je nám vlastní a postupně rozvíjíme a prohlubujeme i ty ostatní. Každá úroveň, je-li dostatečně procvičována prohlubuje sebe sama automaticky. Při tréninku Taiji rovněž využíváme Qi Gong, meditační praxe a techniky stabilizačního systému lidského těla.

U nás cvičíme:

 • Přípravné formy – 10 Ji Ben, 13 principů (energií)
 • Krátké formy – 18 pohybů a 38 pohybů
 • Jádro stylu – Starý styl (老架; Lao Jia): Lao Jia Yilu (一路) + Lao Jia Erlu (二路)
 • Pokročilé formy – Nový styl (新架; Xin Jia): Xin Jia Yilu (一路) + Xin Jia Erlu (二路)
 • Zbraně – vějíř, meč, šavle, kopí
 • Párová cvičení – Tui Shou (推手; tlačící ruce), aplikace, pákové techniky

Qi Gong 炁功

… je velmi krásná a rozvětvená prastará nauka o vnitřní energii.

V této nauce se propojují zkušenosti a učení starých Mistrů s náhledem moderních učitelů, fyzioterapeutů, mystiků a doktorů tradiční čínské medicíny. Harmonické propojení trojice tělo-dech-mysl navozuje u praktikujícího vnitřní klid a rovnováhu, která svým opakováním přejde do klidu a rovnováhy celé bytosti. Struktura těla se zprůchodní, svaly uvolní, nervy zrelaxují, hormonální systém se vyváží a energie začne volně proudit bez blokací celým tělem i kolem těla. Navazující pocity míru a harmonie, radosti a úplnosti vyplní praktikujícímu vnitřní prostor srdce i mysli. Úžasnou výhodou těchto vnitřních cvičení je, že si cvičící sám svojí empirickou zkušeností ověřuje platnost výše uvedených tvrzení.
Cvičením Qi Gong si srovnáme strukturu těla, protáhneme a uvolníme orgánové dráhy, šlachy (fascie povrchové i hluboké) což bude mýt za následek jemnou masáž vnitřních orgánů, rozproudění a posílení krve, a tím způsobené jemné prohřátí celého těla. Následně se pak vyváží a posílí nejdůležitější energetické kanály, centra a rezervoáry. Tímto způsobem si sami můžete ochutnat a zažít zkušenosti starých Mistrů, a to nejen ve fyzickém těle, ale i v srdci a v mysli.

V naší škole cvičíme:

 • Ba Duan Jin (八段錦) – 8 brokátů (energetické i fyzické posílení celého těla, koncentruje a kultivuje mysl)
 • I Jin Jing (易筋經) – posílení šlachově/svalového a fasciálního systému, spodního centra a kořenů
 • Gui Gen – „Návrat ke kořenům“ (cvičení na harmonizaci 5 elementů a Jin/Jang vnitřních orgánů našeho těla (zang/fu))
 • Ba Yuan Mai – aktivace a harmonizace 8 mimořádných drah (posílení 8 energetických rezervoárů)
 • Fang Song Gong – uvolňovací a otevírací cvičení
 • Ji Ben Gong – průpravná a energetizační cvičení (3 ohřívače, 3 Dan Tieny, propojení Nebes a Země, masáž orgánových drah a důležitých energetických bran, zjemnění vnímání …)
 • Liu Zi Jue – šestero vnitřních zvuků (očista a harmonizace vnitřních orgánů)
 • Old Man – pročištění a uvolnění blokací v emočním těle
 • Yue Xiang Qi Gong – Lunární cvičení na posílení krve a průchodnosti (vhodné zejména pro ženy)
 • Zhan Zhuang Gong (站桩功) – statické pozice stromů (aktivace a harmonizace lotosů/čaker, spájení Nebe-Tělo-Zem, posílení kostí)
 • Chan Si Gong (纒絲功) – navíjení hedvábí (kultivace prenatální a postnatální energie, šlacho-svalové dráhy, fascie)
 • You Bei Gong – krátká forma 10 průprav (aktivace energetických rezervoárů, posílení šlach a fascií, rovnováha, rozvoj vnímání 6 směrů a středu), ideální jako přípravné cvičení pro Taiji Quan
 • Long Zhu – Dračí perla (8 pohybů s míčem na posílení šlacho-svalových drah a celého těla (páteř, horní i dolní končetiny, břišní dutina a trávení, ledviny…), propojení vnitřní a vnější energie, harmonický pohyb těla jako celku)

Meditace – Chan 禅

… před 2500 lety Buddha učil své žáky nazírání těla, nazírání dechu i nazírání mysli.

V dnešní moderní době, zejména v posledních dvou dekádách, zažíváme kaleidoskopicky různorodé spektrum technik a různých praxí, které propojují tělo s dechem (pohyb dechu a energie), s myslí a klidným čistým vědomím.

V naší škole jdeme postupnou cestou, podobně jak učil Patanjali cca ve 2.století před Kristem.
(Yama – Niyama – Asana – Pranayama – Pratyahara – Dharana – Dhyana – Samadhi)

Učíme se rozvíjet vnější i vnitřní kázeň – ukotvovat správné pozice těla (fyzio, qigong, joga) – rozvíjet dechové techniky (vnitřní i vnější) – učíme se kontrolovat smysly – procvičujeme různorodé koncentrační techniky (čakry, meridiány, mimořádné dráhy, orgány ) – uvedená cvičení umožňují postupné snadnější vstupování do meditace (v užším slova smyslu) – samádhi (sjednocení pozorovatele, pozorovaného a procesu pozorování) je pak korunou Cesty.

Vnitřní i vnější podporu čerpáme například:

 • Z taoistické a tibetské nauky, z křesťanské mystiky
 • Paramhansa swámí Mahéšwaránanda – Átmá čintan
 • Ramana Mahárši z Arunáčaly – Átmá vičára
 • Eduard a Míla Tomášovi
 • Jiří Vacek
 • František Drtikol

Fyzio – Tong Zi Gong 童子功

Znáte někoho ve svém okolí, koho nic nebolí? … asi takových nebude mnoho.
A přitom se dnešní doba navenek tak ráda okázale chlubí svojí dokonalostí v různých rovinách našeho života, máme vysokou životní úroveň a můžeme si koupit mnohé po čem naše srdce touží. To je ale jen svět kolem nás.

Pozorování a vnímání okolního světa i nás samotných je vázáno na jedinou „věc“, a tou je vědomí. Bez vědomí není ani vnímání či uvědomování čehokoliv. No Bamboo, no Flute, no Sound. A naše lidské vědomí je vázáno na naše fyziologické tělo a vše co k němu patří.

Mistr mého duchovního Mistra říkával: „Moji Bratři, spatřil jsem překrásný vůz (tělo) tažený 10 koňmi (smysly). Opratěmi byl Buddhi (intelekt) řídící koně. Vozkou byla Manas (mysl), která držela v rukou opratě. Uvnitř seděl sám Král (Átmá, Duch, Shen), doprovázen svým věrným kancléřem Vivékou (rozlišování).“

Tělo, smyslové orgány, intelekt a mysl jsou nástroji našeho Ducha (Átmá, Shen).
V jaké stavu bude tento „kočár“ (tělo), v takové stavu budeme vnímat a prožívat celou naši cestu světem.

Je tedy dobré začít od „A“.

 • Jak cítíme své vlastní tělo?
 • V jakém stavu je náš kosterně-svalový systém?
 • Máme v rovnováze nervový a hormonální systém?
 • Pociťujeme propojení našeho fasciálního a energetického systému?
 • Umíme své tělo do hloubky zrelaxovat?

… tyto otázky bychom si měli položit včas, dokud s tím můžeme aktivně něco udělat.

S dobrými výsledky u nás procvičujeme:

 • Posturální stabilizační systém
 • Cvičení na posílení středu těla
 • Fyzio-rehabilitační techniky
 • Jógové pozice a pránajáma
 • Svalově-šlachový systém a fascie
 • Relaxační techniky
chen.cz » Cvičení