Tai Ji Quan

Tai ji quan je poměrně stará forma čínského cvičení a zároveň bojového umění, které bylo odvozeno z duchovních principů taoismu, ze staré čínské medicíny a některých tehdejších odvětví externích i interních stylů kung fu. Proto je toto cvičení přínosem nejen pro naše zdraví – fyzické, mentální, duševní a duchovní; ale je to také velice sofistikovaná a vědecká metoda sebeobrany.

Jelikož je tento systém cvičení vhodný pro lidi všech věkových kategorií a člověk nepotřebuje při jeho cvičení žádné speciální vybavení nebo prostředí, získal si oblibu u cvičenců téměř po celém světě. Tento typ cvičení vede obecně cvičence ke zlepšení zdraví, jejich fyzické kondice, duševní čistotě, harmonii a klidu v mysli, v souladu s přírodními zákony, ale také ke schopnosti bránit sebe nebo ostatní při útoku.

Jestliže cvičíme pomalu a uvolněně, s myslí koncentrovanou a volným přirozeným dechem, pak nám ruční i zbraňové formy tai ji quanu poskytují vyrovnaný a harmonický dril pro svaly i klouby v těle, skrze provádění jednoduchých i náročných tělesných pozic, pohybů a sestav. Správné provádění daných pohybů s respektováním principů tai ji člověk může také velmi zlepšit a prohloubit meditaci, která vede lidskou mysl a vědomí k vyšším stavům a k hlubšímu pochopení sebe sama a vůbec všech jevů, které ve vesmíru probíhají. Jestliže připustíme myšlenku, že naše bytí je vlastně takový malý lokální vesmír, tak poznání sebe sama a principů fungujících v nás jdou potom velmi efektivně zobecnit do makroskopického měřítka celého vesmíru jako takového.

Hlubší regulovaný dech doprovázen pomalým cvičením ručních forem mimo jiné zapříčiňuje pohyb a rozpínání bránice směrem dolů a vně; a také její kontrakci dovnitř a nahoru. Tento brániční pohyb jemně ale velmi intenzivně masíruje játra, střeva a celý zažívací systém. Rozvíjení hlubšího dechu rovněž pomáhá plícím rozvíjet schopnost pojmout s nádechem větší objemové množství vzduchu než obvykle. Tento větší příjem kyslíku je důležitý pro jeho spotřebu s rostoucí krevní cirkulací. Tímto jednoduchým mechanismem napomáháme vlastně rozšíření krevních cév, které zásobují srdce a další důležité vnitřní orgány. Proto Tai ji také pomáhá jako prevence před trombózou, srdečních onemocnění a spoustou dalších nemocí dnešní „moderní“ doby. Provádění ručních i zbraňových forem zklidňuje a harmonizuje mysl skrze relaxovanou koncentraci na správné a pomalé provádění pohybů. Cvičení stimuluje centrální nervový systém, tím že posiluje a harmonizuje sympatický a parasympatický nervový systém, který rozvíjí a zlepšuje harmonii všech vnitřních orgánů v těle. Když se svaly při formách pohybují, tak vyvíjí určitý tlak v našich žilách a tím napomáhají návratu krve zpět do srdce a tímto způsobem zlepšují cirkulaci krve v těle. Rovněž práce břišní stěny při cvičení chen qi kungu a forem zlepšuje zažívání, zvyšuje apetit a působí také jako prevence proti zácpě. Efektní provádění pohybů tai ji může vést skrze uvolnění a koncentraci mysli také k různým změnám v našem charakteru a počínání. Cvičenci se mnohdy stávají více vyrovnanými a méně agresivními.

Nadcházející události

Kalendář Nadcházející události
Říj 6.

MEČ rodiny Chen

základy, pohyby, forma, dvojice

Lis 3.

ŠAVLE mistra Chen Zaopei

základy, pohyby, forma, dvojice

Pro 8.

Základy Chen Taiji

Qigong, navíjení hedvábí, forma 38 pohybů