Privátní výuka


Individuální výuka je zejména určena jako doplněk pravidelných tréninků. Osobní vedení učitele umožňuje snazší zvládnutí a hlubší pochopení jednotlivých forem Tai Ji, nicméně klade vyšší nároky na studenta.

Výuka probíhá individuálně nebo v menších skupinkách pod vedením učitele či instruktora, čas záleží na domluvě. Ceny jsou stanoveny podle možností studenta. Pro podrobnější informace osobně kontaktujte svého učitele.

Nadcházející události

Kalendář Nadcházející události
Pro 21.

Vánoční besídka naší školy

Všichni jsou srdečně zváni! Čajovna - Skleněná louka