Privátní výuka


Individuální výuka je zejména určena jako doplněk pravidelných tréninků. Osobní vedení učitele umožňuje snazší zvládnutí a hlubší pochopení jednotlivých forem Tai Ji, nicméně klade vyšší nároky na studenta.

Výuka probíhá individuálně nebo v menších skupinkách pod vedením učitele či instruktora, čas záleží na domluvě. Ceny jsou stanoveny podle možností studenta. Pro podrobnější informace osobně kontaktujte svého učitele.