Cvičení Tai Ji Quan

Pravidelné cvičení
Pravidelný trénink je základem každého pokroku a také páteří naší školy. Výuka probíhá vždy 2x týdně ve stanovených časech a obvykle se skládá z důkladné rozcvičky, qi-gongu, průpravných cvičení (např. navíjení hedvábného vlákna), procvičování jednotlivých pohybů a forem a partnerských cvičení (Tui Shou, aplikace pohybů z forem, či sebeobrana). Cvičení probíhá ve skupinách podle pokročilosti, jednotlivé ročníky na sebe navazují. 

Rozvrh
Pondělí
(Brno)
18:00 - 19:30
Laojia
Vějíř, meč, šavle
19:30 - 21:00
Nováčci
Formy 18, Laojia
Vějíř
Úterý
(Brno)
17:00 - 18:15
Zdravotní cvičení
Qigong + meditace
18:15 - 19:30
Cvičení se zbraněmi
Partnerská cvičení
Tuishou + aplikace
Čtvrtek
(Brno)
18:00 - 19:30
Nováčci
Formy 18, Laojia
Vějíř
19:30 - 21:00
Laojia
Vějíř, meč, šavle


Detailní informace
[+] BRNO (Sifu Pavel Hlavoň)
Základní informace
Cvičení probíhají v tělocvičně  SPŠ stavební (Kudelova 1855/8, 602 00 Brno-Černá Pole) podle rozvrhu v tabulce výše. Všichni cvičenci taiji se mohou také účastnit speciálních tréninků "Tuishou + zbraně" a "Qigong"., Úterní cvičení "Tuishou + zbraně" bude zaměřeno na speciální partnerská cvičení citlivých rukou (+ push hands, qin na, aplikace) a také na procvičování forem se zbraněmi - meč, šavle, vějíř, sparingová forma s mečem. Zdravotní cvičení "Qigong" je zaměřeno naopak na statické pozice zhan zhuang gong, 3 dantieny, 6 pozic, 13 pozic, Bao qiu qigong. Dále na jemné pohybové cvičení - průpravy qigongu, navíjení hedvábí chan si gong, ba duan jin, apod. Výuku vede Sifu Pavel Hlavoň a instruktoři Vít Ondroušek a David Závada. V době prázdnin a svátků se oficiálně necvičí.

- Adresa tělocvičny - Kudelova 1855/8, 602 00 Brno-Černá Pole

Co budete potřebovat
Pohodlné oblečení vhodné pro cvičení, přezůvky ke cvičení v tělocvičně se světlou podrážkou, dostatek tekutin, dochvilnost a dobrou náladu.

Sylabus pro letošní rok
Skupina A (pokročilí): Pokročilá průpravná cvičení. Navíjení hedvábí ruční, nožní, kombinace . Ruční sestavy: Laojia Yi Lu + Er Lu a průpravy z Xinjia Yi Lu. Zbraňové formy: Vějíř, meč, šavle, kopí. Tuej shou: jednoruční, obouruční, v chůzi, taolu.

Skupiny B (mírně a středně pokročilí): Pokročilejší průpravná cvičení. Navíjení hedvábí jednoruční i obouruční - základní způsob. Ruční sestavy: 38 forem (Chen Xiaowang) a Laojia Yi Lu. Zbraňové formy: Vějíř (Chen Shihong), meč. Tuej shou: jednoruční, obouruční.

Skupina C (pokročilí začátečníci): Základní průpravná cvičení. Jednoruční i obouruční navíjení hedvábí. Ruční formy: Přípravná forma (Chen Ziqiang), 13 bran (Chen Bing), 18 forem (Chen Zhenglei), úvod do starého stylu - Laojia Yi Lu. Zbraňové formy: Vějíř (Chen Shihong), meč. Tuej shou: jednoruční + obouruční (základní).

Skupina D (začátečníci): Základní průpravná cvičení + qi gong, tong zi gong. Jednoruční navíjení hedvábí. Ruční formy: Přípravná forma (Chen Ziqiang), 13 bran (Chen Bing), 18 forem (Chen Zhenglei), ze zbraní vějíř.

Soustředění a semináře
Soustředění slouží především k tomu, abychom se mohli na chvíli odpoutat od každodenního rytmu života a získat ze cvičení maximum. Obvykle trvají 3-5 dní a jsou intenzivní, umožňují během velmi krátké doby ve studiu výrazně pokročit. Jednodenní specializované semináře bývají zpravidla v Brně a jde například o víkendová cvičení s velmistrem Chen Shi Hongem nebo Sifu Pavlem Hlavoněm.

Privátní výuka
Individuální výuka je zejména určena jako doplněk pravidelných tréninků a může probíhat v čase, který vám vyhovuje. Osobní vedení učitele umožňuje snazší zvládnutí a hlubší pochopení jednotlivých forem Tai Ji, nicméně klade vyšší nároky na studenta.

Nadcházející události

Kalendář Nadcházející události
Říj 6.

MEČ rodiny Chen

základy, pohyby, forma, dvojice

Lis 3.

ŠAVLE mistra Chen Zaopei

základy, pohyby, forma, dvojice

Pro 8.

Základy Chen Taiji

Qigong, navíjení hedvábí, forma 38 pohybů