Grand Master Chen Xiaowang v Polsku - jaro 2013

Jiben gong, Qi gong, Chan si gong, Lao Jia Yilu, Tuej shou...
 • IMG 0368
 • IMG 0295
 • IMG 0297
 • IMG 0298
 • IMG 0299
 • IMG 0301
 • IMG 0305
 • IMG 0307
 • IMG 0308
 • IMG 0310
 • IMG 0311
 • IMG 0313
 • IMG 0319
 • IMG 0323
 • IMG 0331
 • IMG 0333
 • IMG 0334
 • IMG 0335
 • IMG 0336
 • IMG 0339
 • IMG 0340
 • IMG 0341
 • IMG 0342
 • IMG 0343
 • IMG 0344
 • IMG 0345
 • IMG 0346
 • IMG 0347
 • IMG 0348
 • IMG 0349
 • IMG 0352
 • IMG 0353
 • IMG 0355
 • IMG 0356
 • IMG 0359
 • IMG 0362
 • IMG 0363
 • IMG 0364
 • IMG 0316
 • IMG 0317
 • IMG 0318
 • IMG 0326
 • IMG 0327
 • IMG 0328